Materialet Informatike

Materiale për lëndën Informatikë, Teknologji informatike dhe Gjuhët programore C++ për shkollat e mesme
Viti I

Viti i II


Viti i IV - Kombinimi A


Shkarko programin DEV C++

No comments:

Post a Comment

ASC TIMETABLE 2017 Working 100%

Download:  ASC TIMETABLE 2017